عکاسی چیست

عکاسی چیست ، در لغت به معنائ روش عکاسئ و عکس بردارئ است و این هنر در بیشتر زبان های جهان فتوگرافی خوانده می شود که این دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است پس فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است.

عکاسی یعنی ایجاد یک تصویر که در دو مرحله انجام میشود: نخست، به دست آوردن تصویر با دوربین و ثبت آن روی نگاتیو(فیلم) یا گیرنده تصویر الکترونیکی و دوم، ظاهرکردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی وپایدار کردن آن.

 

کاربرد عکاسی

 

باعث می شود در این فراینده دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو یا گیرنده تصویر انجام شود الگوهای نوری بازتابیده شده از اشیاء بر روی سطح حساس به نور( نقره کلرید یا گیرنده) تاثیر گذارد و باعث ثبت تصویر گردد. عکاسی دارای سه جنبه علمی، صنعتی وهنری است که به عنوان یک پدیده علمی متوتد شد و به شکل یک صنعت گسترش یافت. عکس رنگی سه رنگ  که بر پایه نظریه جیمز کلرک ماکسول در سال 1855 از سه رنگ قرمز، سبز،آبی تشکیل شده است و نخستین عکس رنگی را در سال 1861 به ثبت رساند.

 

جزئیات عکاسی

 

جورج ایستمن در سال 1884 میلادی فیلم رول که فیلمی ازجنس پلاستیک است را ابداع کرد و با ساخت دوربین جعبه ای در سال 1888 عکاسی را برای همه ی مردم عادی کرد و تحولی مهم در عکاسی ایجاد کرد. ادوین لند نوعی دوربین آنالوگ ظهور فیلم فوری به دوربین بولاروید را اختراع کرد و بلافاصله نسخه چاپ شده عکس را پرینت می کردند و عکس گرفته شده یک دقیقه بعد و در مدل های جدید تر تا چند ثانیه بعد قابل مشاهده بود.

 

نتیجه گیری

 

در عکاسی آنالوگ، باید تمامی تدبیرات از: اصلاح رنگ، نور و کنتراست را قبل از نوردهی انجام داد چون بعد از نوردهی و ظهور نور تقریبا در این خصوص کار زیادی نمی شود انجام داد. در آخر ظهور در عکاسی به معنای قرار دادن فیلم عکاسی یا کاغذ عکاسی با مواد شیمیایی است.